Menu Close

Kokybės diegimo sistema EQUASS

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS SUTEIKTAS EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATAS

Globos namuose nuolat tobuliname paslaugų kokybę, pagal įstaigoje veikiančią socialinių paslaugų kokybės sistemą EQUASS. Džiaugiamės, kad esame įvertinti, laimėjome konkurse ir turėsime galimybę pratęsti EQUASS sertifikatą bei toliau sistemiškai tobulinti paslaugų kokybę mūsų įstaigos gyventojams bei darbo sąlygas darbuotojams.
 

  EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais. Anykščių socialinės globos namai  paslaugas teikia vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė  

•personalas   

•teisė

•etika

•partnerystė

•dalyvavimas

•orientacija į asmenį

•kompleksiškumas

•orientacija į rezultatus

•nuolatinis gerinimas

2023 m. Equass rodikliai

2022 m. Equass rodikliai

Anykščių socialinės globos namų Pažangos ataskaita 2022 m

EQUASS Assurance audito ataskaita su išvadomis 2021 m.

 

Skip to content