Menu Close

Paslaugos

Paslaugos

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ VIENO MĖNESIO SOCIALINĖS
GLOBOS BEI TEIKIAMOS LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VIENOS PAROS KAINOS 
VIENAM ASMENIUI:

 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su negalia – 1 370 Eur;

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir
suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1 500 Eur.

Anykščių socialinės globos namuose teikiamos laikino atokvėpio paslaugos Anykščių
rajono savivaldybės gyventojams vienos paros kaina senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir
suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 50 Eur.

Sprendimas dėl Anykščių socialinės globos namų teikiamų vieno mėnesio socialinės globos kainų

Teikiamų socialinių paslaugų sudėtis

Anykščių socialinės globos namuose (toliau – Globos namai) teikiama ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa institucijoje, (remiantis 2006-04-05 LR Socialinių paslaugų katalogo Nr. A1-93, aktualia redakcija).
1. Globos namuose teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. Informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. apgyvendinimas;
1.5. maitinimo organizavimas;
1.6. aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalyne;
1.7. transporto organizavimas;
1.8. socialinės ir sociokultūrinės paslaugos;
1.9. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos;
1.10. psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas;
1.11. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
1.12. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas, atliekant buities darbus, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, bendraujant ir pan.;
1.13. darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas;
1.14. laisvalaikio organizavimas (spaudos apžvalga, stalo žaidimai, televizija ir radijas, visuomeninė veikla, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir pan.);
1.15. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
1.16. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pagalba prausiantis, pagalba maudantis, skalbimo paslaugų organizavimas ir pan.);
1.17. sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas (gydytojo konsultacijos, medicininė priežiūra, nuolatinis sveikatos būklės stebėjimas, aprūpinimas medikamentais ir slaugos priemonėmis, aprūpinimas reikalinga kompensacine technika, slauga ir kt.);
1.18. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
1.19. religinių paslaugų užtikrinimas, apeigų organizavimo: Šv. mišių organizavimas,  šarvojimo ir laidojimo paslaugų organizavimas bei kapų priežiūra).
Skip to content