Menu Close

Troškūnų padalinys

2022 m. rugpjūčio 4 d. duris atvėrė naujas Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinys, kurio tikslas teikti Anykščių rajone deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, kokybiškas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas. Troškūnų padalinyje teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugos senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems pagal socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis. Naujai įkurtame padalinyje yra įrengtos 26 vietos ilgalaikės globos paslaugai, 6 vietos trumpalaikės globos paslaugai, 4 vietos laikino atokvėpio paslaugai. Kokybiškas paslaugas užtikrina visą parą budintis personalas, įdiegta sveikatos priežiūros ir slaugos įranga, pagalbos iškvietimo sistema. Kiekvienam mūsų globos namų gyventojui yra suteikiamos jaukios ir saugios gyvenimo sąlygos, užtikrinamas asmens privatumas ir orumas, sukurta jauki ir individualius poreikius atitinkanti aplinka artima namų aplinkai. Globos namų gyventojams skiriamas didelis dėmesys ir nuoširdus rūpestis kiekvieną dieną bei užtikrinama senyvo amžiaus asmenų, kuriems kyla sunkumų pasirūpinti savimi, aukšta priežiūros kokybė, suteikiama galimybė atsiskleisti saviraiškai. Siekiame, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų paslaugų gavėjų poreikius, o gyventojų bei darbuotojų tarpusavio santykiai būtų grįsti pasitikėjimu ir pagarba.

Troškūnų padalinyje teikiamos paslaugos:

 • suteikiamas gyventojams gyvenamas plotas pagal nustatytas globos normas, apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius);
 • prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigoje ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis, personalu;
 • aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais;
 • teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.). Yra įrengta gyventojų savitarnos skalbyklėlė, skalbinių džiovyklė;
 • organizuojamos maitinimo paslaugos pagal teisės aktų nustatytas normas. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojamas specialus, dietinis maitinimas. Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu;
 • praėjus 1 mėnesio adaptaciniam laikotarpiui, asmeniui sudaromas ir įgyvendinamas individualus socialinės globos planas, kiekvienam asmeniui pagal įvertintus socialinės globos poreikius;
 • darbo terapija (užimtumas) įstaigoje organizuojamas pagal kiekvieno gyventojo individualius poreikius ir savarankiškumo lygį. Sudaromos sąlygos pasirinkti su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusias veiklas: maisto ruošimas, siuvimas, mezgimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir kt.;
 • sudaromos sąlygos gyventojų kūrybiniams-meniniams gebėjimams atsiskleisti per dailę, rankdarbius ir kt.;
 • mokomi gyventojai kasdienio gyvenimo buities įgūdžių, ugdomas jų savarankiškumas;
 • organizuojamas gyventojų laisvalaikis (dalyvauja individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, dalyvauja bendruomeninėje veikloje, spaudos, knygų skaityme, žaidžiami internetiniai ir stalo žaidimai, vykdomos filmų peržiūros, saviveiklos organizavimas, išvykos, parodų, koncertų lankymas, popiečių organizavimas valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykos į kultūros renginius, ekskursijos, TV laidų žiūrėjimas, radijo laidų klausymas, laidų aptarimai, diskusijos aktualia tema, švietėjiška veikla) atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
 • rengiami ir įgyvendinami paslaugų kokybės gerinimo ir neįgaliųjų integravimo į visuomenę projektai;
 • teikiama pagalba atliekant asmens higienos procedūras t.y. plaukų kirpimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, ausų valymas, sauskelnių keitimas, pagalba tualete ir kt;
 • organizuojamas kasdienis higienos paslaugų teikimas, gyventojams negalintiems pasirūpinti asmens higiena;
 • teikiama pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, atsižvelgiant į asmens poreikius;
 • organizuojamos religinės paslaugos institucijoje, sudaromos sąlygos gyventojams prieiti išpažinties;
 • teikiamos psichologo, masažuotojo ir kineziterapeuto paslaugos;
 • užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka, paskirto gydymo tęstinumas, pirmosios medicininės pagalbos suteikimas, sanitarinio – higieninio ir dienos režimo laikymasis, pagal nustatytą normą aprūpinama; medikamentais, slaugos priemonėmis, tvarsliava ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka;
 • aprūpinama specialiosiomis techninėmis pagalbos priemonėmis, protezinėmis-ortopedinėmis priemonėmis vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuojamos odontologijos, protezavimo paslaugos gyventojui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atstovaujami socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų interesai.
Skip to content