Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

Anykščių rajono savivaldybės vadovų vizitas Anykščių socialinės globos namuose

Minint socialinio darbuotojo dieną Anykščių socialinės globos namų Svėdasų senelių globos namų filiale apsilankė ir su profesine švente socialinius darbuotojus bei su jubiliejiniu gimtadieniu direktorę pasveikino Anykščių rajono savivaldybės vadovai. Esame nuoširdžiai dėkingi rajono savivaldybės vadovams už nuoširdžius sveikinimus, gražius žodžius, šiltus linkėjimus ir dėmesingumą.

Anykščių socialinės globos namams Europos sąjungos įvertinimas

2021 metų balandžio 16 dieną pasiekė puiki žinia iš Europos reabilitacijos platformos – EQUASS* – Europos EQUASS apdovanojimų komiteto įgaliojimais ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS SUTEIKIAMAS EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATAS – Svėdasų senelių globos namų filiale teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms senyvo amžiaus asmenims ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms suaugusiems asmenims su negalia.

EQUASS sertifikavimas užtikrina Globos namų veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Suteiktas įvertinimas patvirtina, kad Anykščių socialinės globos namuose teikiamos paslaugos atitinka visus EQUASS  kriterijus ir veikla vykdoma vadovaujantis 10 EQUASS kokybės principų: lyderystė; personalas; teisė; etika; partnerystė; dalyvavimas; orientacija į asmenį; kompleksiškumas; orientacija į rezultatus; nuolatinis gerinimas.

Siekiant visapusiško teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, nuolatinio tobulėjimo ir plėtros, kad Globos namuose būtų garantuotos kokybiškos paslaugos, kad kokybės sistema būtų efektyviai veikianti ir kad Globos namams būtų suteiktas EQUASS kokybės sertifikatas, teko sutelktai dirbti visam Globos namų kolektyvui ne vienerius metus (2019-2021 m.).

  Suteiktas reikšmingas įvertinimas skatina ir toliau tobulėti, taikyti pažangiausius socialinės globos metodus, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguoti į paslaugų gavėjų poreikius.

Taigi net ir kovojant su pandemijos sukeliamais iššūkiais, valdant ir įveikiant koronaviruso ligą, galime drąsiai sakyti, kad stipri kompetetingų darbuotojų komanda, profesionaliai atliekamas darbas ir kokybiškai teikiamos paslaugos padeda įveikti sunkumus ir stiprina organizacinį atsparumą.

*Europos socialinių paslaugų kokybės sistema.

Skip to content