Menu Close

ASGN Darbo taryba

ASGN Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojams darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą.

Darbo taryba turi teisę teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų; esant būtinybei aptarti svarbius darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus.

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBO TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS:

  1. Vaičiulienė Miglė, Troškūnų padalinio vyriausioji socialinė darbuotoja – tarybos pirmininkė
  2. Miglė, Svėdasų padalinio užimtumo specialistė – tarybos narė
  3. Petniūnienė Laura, Burbiškio padalinio individualios priežiūros darbuotoja – tarybos narė
Skip to content