Menu Close

„Laimingas gyvenimas prasideda nuo tikėjimo, kad esame verti laimės“

John Marks Templeton

Previous slide
Next slide

Susipažinkime

Trumpai apie mus

Anykščių socialinės globos namai turi tris padalinius Svėdasų, Burbiškio ir Troškunų padalinys. Svėdasų padalinyje teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms senyvo amžiaus asmenims, Burbiškio padalinyje teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms suaugusiems asmenims su psichine negalia.

Mūsų misija

Teikti ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba.

Strateginis tikslas

Teikti Anykščių rajone deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas.

Naujienos

Naujienos

Koncertas ,,Kanklių skambesiai“

Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinyje vyko koncertas ,,Kanklių skambesiai“ Joninių progai paminėti. Koncertą dovanojo Anykščių meno mokyklos mokytoja Jolita Novikienė, kurio metu skambėjo melodingi,

Plačiau »
Naujienos

Joninių šventė Burbiškio padalinyje

Šiandien Burbiškio padalinio bendruomenė turiningai, gražiai ir linksmai paminėjo Joninių šventę. Renginyje koncertavo ir skambias dainas dovanojo atlikėjas Robertas Raišelis. Gyventojai žaidė lauko žaidimus, kuriuos

Plačiau »
Naujienos

Edukacija ,,Akmenėlių spalvų pasaka“

Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinio gyventojams buvo surengta edukacinė programa ,,Akmenėlių spalvų pasaka”. Kiekvienas gyventojas išsirinko po vandens nuglūdintą akmenėlį, kurį turėjo papuošti įvairiais

Plačiau »

Svėdasų padalinys

Padalinys yra įsikūręs vaizdingoje Svėdasų miestelio vietoje prie Alaušo ežero ir Svėdasų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios.

Burbiškio padalinys

Padalinyje teikiamos socialinės globos paslaugos Anykščių rajono psichikos negalią turintiems asmenims

Troškūnų padalinys

Padalinyje teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugos senyvo amžiaus asmenims

Veiklos sritys

Mūsų teikiamos socialinės paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Informuojame, konsultuojame, kartu su gyventoju ir jo artimaisiais analizuojame problemines socialines situacijas, ieškome veiksmingų problemos sprendimų būdų. Tarpininkaujame gyventojams palaikant ryšį su artimaisiais, institucijomis, atstovaujame gyventojo interesus įstaigose

Apgyvendinimo paslaugos

Anykščių socialinės globos namuose užtikrinama saugi, gyventojo specialiems poreikiams pritaikyta patogi, jauki, namų aplinkai artima aplinka. Asmeniui jo gyvenamojoje aplinkoje kiek įmanoma yra užtikrinamas privatumas ir užtikrinamos orios gyvenimo sąlygos.

Maitinimo paslaugų organizavimas

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama keturis kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba. Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

Sveikatos priežiūros paslaugos

Globos namuose užtikriname pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagal poreikį organizuojame gydytojų specialistų paslaugas. Aprūpiname gydytojo paskirtais medikamentais, slaugos priemonėmis, būtina kompensacine technika, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis (ramentais, vaikštynėmis, vežimėliais ir kt.)

Gyventojų užimtumo ir laisvalaikio paslaugų organizavimas

Skatiname gyventojus užsiimti mėgstama veikla, kuo ilgiau išlikti savarankiškiems, aktyviems, bendraujantiems. Gyventojų užimtumas ir laisvalaikis organizuojamas atsižvelgiant į gyventojų norus, pomėgius, galimybes ir savarankiškumo lygį

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Siekiame palaikyti ar atstatyti gyventojų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Teikiama pagalba: tvarkantis buityje, atliekant asmens higienos procedūras, apsiperkant (pagal gyventojo pageidavimą), tvarkant gyventojo finansinius reikalus, tenkinant religinius, laisvalaikio ir sociokultūrinius poreikius

mes didžiuojamės

„Laimingas gyvenimas prasideda nuo tikėjimo, kad esame verti laimės.“

John Marks Templeton

KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA EQUASS

EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.

Įstaigos laikraštukas ,,Gyvenimas kitaip”

Anykščių socialinės globos namai turi ir leidžia apie įstaigos gyvenimą ir kitą informaciją Įstaigos laikraštuką ,,Gyvenimas kitaip”

Abipusis ryšys

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė

Mes nuolat siekiame tobulėti savo srityje, todėl esame labai dėkingi už išsakytą nuomonę, pastabas ir  komentarus. Atsižvelgdami į juos, mes nuolat keliame savo atliekamų paslaugų kokybę, todėl būsime labai dėkingi, jei savo atsiliepimu prisidėsite prie mūsų paslaugų kokybės gerinimo.

Skip to content