Menu Close

Korupcijos prevencija

KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Jeigu Jums Anykščių socialinės gobos namuose galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio veikomis (pvz.: kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, sukčiavimu ir pan.,) informuokite Anykščių socialinės globos namų direktorių arba Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinio vadovę Danguolę Rimavičienę, kuri yra atsakinga už korupcijos prevenciją Anykščių socialinės globos namuose.

Skundą, prašymą ar pareiškimą galite pateikti, adresu: Alaušo g. 4, Svėdasai, LT–29352, Anykščių rajonas. Taip pat galite informuoti telefonu (+370 381) 5 71 80, elektroniniu paštu administracija@anyksciusgn.lt

Skundų, prašymų ir pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

PAREIGYBIŲ DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI PAREIGAS SĄRAŠAS,
Patvirtintas 2022 m. liepos 20 d. Anykščių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu  Nr. P1- 84:

1. Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinio vadovas;

2. Anykščių socialinės globos namų Burbiškio padalinio vadovas

3. Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinio vadovas

4. Anykščių socialinės globos namų vyriausiasis buhalteris

2021 m. gruodžio mėn. 15 d. Anykščių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu Nr. P1-89 patvirtintas pareigybių sąrašas, pagal kurį prieš  skiriant asmenį į pareigas įstaigoje, pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, dėl informacijos apie šias pareigas eiti siekiantį asmenį, laikomas n e t e k u s i u  g a l i o s.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

ASGN antikorupcinio elgesio kodeksas

ASGN vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas

2024–2026 m. Korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

2024–2026 m. Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Korupcijos prevencijos 2022-2023 m. programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas ir korupcijos psireiškimo tikimybės nustatymo išvada  2023 m.

2023 m. Korupcijos prevencijos anketinės apklausos rezultatai

Įsakymas dėl pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašo patvirtinimo ir įgalioto asmens paskyrimo

2022 m. Korupcijos prevencijos anketinės apklausos rezultatai

Korupcijos prevencijos 2022-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Anykščių socialinės globos namuose 2022 m.

2021 m. ataskaita 2019-2021 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo

2021-12-13 P1-88 1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2023

2021 m. gyventojų korupcijos prevencijos anketinės apklausos rezultatai

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Anykščių socialinės globos namuose

Skip to content