Menu Close

Veiklos sritys

Įstaigos veikla

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra šios:

 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;

 Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių sergančių priklausomybės ligomis globos veikla;

 Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse.

Licencija socialinei globai SSGN

Licencija socialinei globai BGGN

Įstaigos veikla

Skip to content