Menu Close

Apie mus

Anykščių socialinės globos namai turi tris padalinius: Svėdasų padalinys, Burbiškio padalinys ir Troškūnų padalinys.
Svėdasų padalinyje teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms senyvo amžiaus asmenims, Burbiškio padalinyje teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms suaugusiems asmenims su psichine negalia, Troškūnų padalinyje teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugos senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems pagal socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

Vizija

Anykščių socialinės globos namų vizija – nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, laikino atokvėpio paslaugą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.

Misija

Anykščių socialinės globos namų misija – teikti ilgalaikes, trumpalaikes socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba.

Vertybės

Anykščių socialinės globos namų vertybės sutelkia organizacijos energiją ir susieja su aplinka, kurios patikrintos laiko, stabilios ir plaukia iš vidaus – ką mes, darbuotojai ir mūsų organizacija – globos namai laiko elgesio standartu. Vadovavimasis vertybėmis mums tampa svarbia dedamąja ne tik globos namų veikloje, bet ir įgyvendinant strateginį planą.

Vertybių apibrėžtis:

GERAS MIKROKLIMATAS / ATMOSFERA

Pagarbiai bendraujame ir dalykiškai bendradarbiaujame, teikdami paslaugas veikiame kartu kaip komanda. Esame atviri, draugiški ir paslaugūs. Kuriame atvirą, vidine ramybe, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką.

GYVENIMO KOKYBĖ

Įstaigos siekis – laimingas, besišypsantis gyventojas. Vertiname ir gerbiame globos namų gyventojus, rūpinamės jų gyvenimo kokybe, pažanga ir tobulėjimu. Gebame įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus.

PROFESIONALUMAS

Esame profesionalūs, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir operatyviai, siekiame, kad mūsų veiksmai būtų kuriantys vertę. Vertiname atsakomybę, dirbame sąžiningai, priimamus sprendimus grindžiame profesiniu išmanymu, už atliktus darbus esame atsakingi globos namų gyventojams, kolegoms ir sau. Vertiname teisingumą – elgiamės sąžiningai, etiškai ir teisingai. Esame teisinga ir  socialiai atsakinga organizacija, jaučiame įsipareigojimą globos namų bendruomenei ir aplinkai.

NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

Nuolatos analizuojame ir vertiname savo veiklą, kurią siekiame tobulinti. Nuolat siekiame geresnių rezultatų. Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendiname. Esame pasirengę pokyčiams, skatiname pažangias idėjas.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TVARUMO PUOSELĖJIMAS BEI INOVACIJŲ TAIKYMAS

Esame atsakinga įstaiga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieškome novatoriškų sisteminių socialinių ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. Puoselėjame tvarumą, kuris yra svarbi socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės raidos sąlyga, paremta aiškia juridine plėtros baze ir priimamų sprendinių racionalumu. Taikome inovacijas, ieškome naujų idėjų, koncepcijų, technologijų, formų, metodų ir procedūrų, siekiant tobulinti įstaigos valdymo, administravimo ir paslaugų teikimo veiklas.

Svėdasų PADALINYS


Burbiškio PADALINYS

Skip to content